Infrastruktura

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

VODOVOD

 • napojení na městský vodovod
 • hlavní řad PE 100 RC DN 80 mm
 • přípojky na hranici pozemků PE DN 25 mm
 • po dokončení ve správě VAS Znojmo, a.s.

KANALIZACE splašková

 • napojení na městskou kanalizaci
 • páteřní stoka PP SN 10 DN 250 mm
 • přípojky na hranici pozemků PVC DN 150 mm
 • po dokončení ve správě VAS Znojmo, a.s.

KANALIZACE dešťová

 • odvod dešťových vod z komunikace
 • páteřní stoka PP SN 10 DN 200 mm
 • po dokončení ve správě Města Znojma

ENERGIE

ELEKTŘINA

 • celá lokalita napojena na novou trafostanici EON
 • zemní kabelové vedení NN
 • hodnota hlavního jističe na parcele – 25 kW
 • 3-fázové připojení
 • přípojková skříň na hranici parcely
 • všechny poplatku EONu uhrazeny

PLYN

 • napojení na středotlaký plynovod Innogy
 • HUP skříň na hranici

DOPRAVA

KOMUNIKACE

 • provedení povrchu – betonová dlažba
 • obousměrná komunikace
 • min. šířka 4 m, v místě vjezdů až 8 m
 • zpomalovací retardér u vjezdu
 • lokalita zařazena jako „Obytná zóna“
 • po dokončení v majetku Města Znojma

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

 • instalace po celé délce komunikace
 • moderní a výkonné zdroje